אודות

ללמוד אנגלית עם טקסט פשוט.

מטרת האתר הינה להנגיש עבורכם טקסט פשוט באנגלית ללימוד קריאה במגוון נושאים מענייניים וקלים.

קצת תרגול ואנחנו שם.